Henkilötiedot

Ismo Antero Kuismin

Syntymävuosi 1966

Osaamisalueita

Ohjelmistokehitys ja kehitysympäristön hallinta Linux ja UNIX alustoilla.

Tietotekninen mallinnus ja ohjelmistohankkeen valmistelu.

Työkokemus

Työura lyhyesti, tarkemmat kuvaukset alla.

2007–, yrittäjä ja ohjelmistosuunnittelija, Soveltimo

Ohjelmistokehitys ja asiantuntijapalvelut ohjelmistohankkeissa eri sovellusalueilla. Tarkemmat kuvaukset vuosittain verkkosivulla http://www.soveltimo.fi. Toiminimen oma intra (Linux) ja ohjelmistokehitys sekä hallinto.

1999–2006, ohjelmistosuunnittelija, Sonera ja TietoEnator

Ohjelmistokehitys, systeemihallinta (UNIX/Linux) ja järjestelmäkoulutus teleoperaattorin ohjelmistojen toteutuksessa. Yleiskäyttöisten komponenttikirjastojen kokoaminen ja uudelleenkäytön kehittäminen. Sovellusalueina televerkkojen ja -palveluiden valvonnan ja kunnossapidon hallintajärjestelmät.

1996–1999, ohjelmistosuunnittelija, NE-Products ja Nokia Mobile Phones

Ohjelmistokehitys, systeemihallinta (UNIX/Linux), verkonhallinta ja järjestelmäkoulutus telealan ohjelmistojen tuotekehityksessä. Ohjelmistokehityksen laadunhallinnan (ISO9001) suunnittelu. Sovellusalueina langattomien yleisöpuhelimien ja kuluttajalaitteiden hallintajärjestelmät.

1989–1996, ohjelmistosuunnittelija, Carelcomp Forest (Tieto Group)

Ohjelmistokehitys, systeemihallinta (VMS, UNIX) ja järjestelmäkoulutus metsäteollisuuden ja satamien ohjelmistojen tuotekehityksessä. Oliotekniikan tutkimus ja käyttöönotto sekä sisäinen koulutus. Diplomityö "Oliomallinnukseen siirtyminen ohjelmistotuotannossa". Sovellusalueina laadunvalvonnan, tuotannon ohjauksen ja varaston hallintajärjestelmät.

1990, tuntiopettaja, LTKK

Laskuharjoituksia ja harjoitustöiden ohjausta tietotekniikan osastolla

1988–1990, tutkimusapulainen, LTKK

Ohjelmistokehitys Suomen Akatemian tutkimusprojekteissa. Sovellusalueina singaalinkäsittelyn ja hahmontunnistuksen laskennat ja simuloinnit.

Tietotekninen kokemus

Ohjelmistokehitys

Keskeiset sovellusalueet: käyttöliitymät, tietovarastot, raportointi ja järjestelmähallinta. Tarkemmat kuvaukset toiminimen tehtävistä http://www.soveltimo.fi.

Ohjelmointikielet
Java / 1998 alk., perl / 2002 alk., C / 1988 alk., C++ / 1993 alk., Fortran / 1989–2009, Lisp, Pascal
Kuvauskielet
SQL / 1989 alk., HTML / 1996 alk., XML / 2001 alk., CSS / 2005 alk., JSON / 2010 alk.
Komentokielet
shell (POSIX, zsh, ksh) / 1989 alk., DCL (OpenVMS/VMS) / 1989–2009
Muut syntaksit
awk / 1991 alk., RE (grep ym) / 1989 alk., CORBA IDL / 1996–2006
Käyttöjärjestelmät
Linux: Ubuntu, Debian, RedHat, CentOS, Gentoo / 1995 alk., Solaris (SunOS) / 1989–2011, HP-UX / 1989–2006, AIX / 1989–1995, VMS ja OpenVMS / 1989–2009
Tietokannat
PostgreSQL / 2001 alk., MySQL / 2007 alk., Oracle / 1989–2006
Kokoonpano
make / 1989 alk., Maven / 2007 alk., Ant / 2001–2004
Versiohallinta
Subversion (SVN) / 2007 alk., git / 2016 alk., CVS / 1998 alk., PVCS, RCS
Mallinnus
UML / 1999 alk., OMT / 1989–1999, SA/SD / 1989–1995
Dokumentointi
LATEX/ 1989 alk., wiki / 2008 alk., ArgoUML 2008 alk., LibreOffice (OpenOffice), GIMP
Sovellusalustat
Glassfish (JEE) / 2008 alk., JOnAS (JEE) / 2008 alk., Apache Tomcat (WEB) / 2001 alk., Jetty (WEB) / 2017 alk.
Muuta
Vaadin, Java JEE ja REST, Linux kernel modulit

Järjestelmähallinta

Käyttöjärjestelmät
Linux (Ubuntu, Debian, RedHat, Gentoo, CentOS) / 1995 alk., Solaris (SunOS) / 1989–2011, HP-UX / 1989–2006, AIX / 1989–1995, VMS / 1989–1995
Tietokannat
PostgreSQL / 2001 alk., MySQL / 2010 alk., Oracle / 1989–2006
Verkkopalvelut
iptables (reititys ja palomuurit), DHCP, NTP, SSH, NFS, NIS, Apache, CUPS/lpd
Tiedostojärjestelmät
ext2/3/4, LVM (Linux, HP-UX, AIX), mdadm (Linux), SVM (Solaris), UFS (Solaris), iso9660 (Linux), UDF (Linux)
Muuta
QEMU virtuaalikone, shell (zsh, bash, POSIX), Trac

Ammatilliset kurssit

Opinnot

Kielitaito

englanti (hyvä), ruotsi (tyydyttävä), ranska (alkeet)


This document was translated from LATEX by HEVEA.